Srategie

 

 

STRATEGIE FIRMY

Firemní strategie je základ Vašeho úspěchu

Je Vaše strategie podniku správná? Existuje velké množství odborné literatury pro manažery a podnikatele, která doporučuje, jak správně nastavit strategii podniku. Dobře zvolená obchodní strategie totiž může do Vaší společnosti přivést zákazníky a současně motivovat Vaše zaměstnance. Ruku na srdce, jste si jistí, že v otázce firemní strategie Vašeho podniku kráčíte správným směrem?

 

Obchodní strategie

Po důkladné vnitřní i vnější analýze Vaší firmy Vám pomůžeme nastavit efektivní obchodní strategii aneb strategii podniku.

Východiskem pro stanovení efektivní a účinné obchodní strategie je soubor těchto nástrojů:SWOT analýza, STEP analýza,  analýza konkurence PLUS a specifická interní analýza firmy.

Díky vlastnímu know-how Vám zároveň poskytneme soubor 9 okruhů otázek, na které společně s Vámi budeme hleda odpovědi. To vše má jediný cíl: definování obchodní strategie, která posune Vaši firmu za veškeré Vaše dosavadní očekávání.

Definujeme poslání Vaší společnosti

Jak jsme již výše naznačili, s naší pomocí zjistíte, zda je Vaše obchodní strategie nastavena správně. Propracovaná obchodní strategie je základním stavebním kamenem každého podnikání. Pomáhá společnostem posílit pozici na trhu a získat nové klienty. Sestavit dobrou strategii především vyžaduje schopnost a umění propojit vizi zakladatelů firmy, znalosti kompetentních pracovníků a studie proveditelnosti. Rádi Vám pomůžeme všechny tyto aspekty skloubit dohromady a definovat poslání Vaší firmy.

Pomůžeme Vám zformulovat sub-strategie pro jednotlivé oblasti ve Vaší firmě

Provedeme podrobnou analýzu záměrů a potenciálu firmy v oblastech:

  • bezpečnostní rizika
  • management
  • marketing a reklama
  • nákup
  • sklad a logistika
  • personalistika
  • řízení procesů
  • výroba
  • vzdělávání zaměstnanců

Na základě výsledků analýzy navrhneme optimální řešení a definujeme sub- strategie pro jednotlivé oblasti.

 

Finanční strategie

Stanovení finanční strategie Vaší firmy vychází z důkladné finanční analýzy Vašeho podniku. Zaměřujeme se na finanční analýzu Vaší rozvahy, výkazů zisků a ztrát. Sledujeme pozorně vývoj stavu Vašich financí v čase, v trendu. Sledujeme vývoj cash-flow, analyzujeme rentabilitu a aktivitu Vašeho podnikání, jednotlivé finanční ukazatele jako je ROI resp. ROA (rentabilita celkového kapitálu), ROE (rentabilita vlastního kapitálu), ukazatele aktivity (obratu zásob a obratu pohledávek), analýzu zadluženosti a likvidity firmy a samozřejmě EBIT (zisk před zdaněním). Teprve poté je možno stanovit efektivní finanční strategii.

 

Marketingová strategie

Pro stanovení účinné marketingové strategie je zapotřebí přesně si především definovat cílové skupiny Vašich výrobků či služeb. A zodpovědět si otázku: "Na co slyší?". Proto je podstatou marketingové strategie marketingová analýza. Na základě toho lze stanovit jednotlivékomunikační strategie, které vedou k efektivní komunikaci se zákazníky (s trhem). Dobře nastavená marketingová komunikace dokáže neuvěřitelným způsobem geometricky násobit veškeré prodejní úsilí Vaší firmy. Součástí efektivní marketingové komunikace je dnes již bezesporu řešení vztahu "internet a marketing". Také v této oblasti disponujeme mnoha nástroji, jak našemu klientovi pomoct: SEO optimalizace, realizace kampaní PPC, tvorba webových stránek a další.

Strategie prodeje

Dobře. Máte nastavenu finanční strategii, marketingovou strategii. Nyní nastal čas pro určenístrategie prodeje. Jaké prodejní kanály využijete k prodeji svých výrobků či služeb? Jaké garance budete svým zákazníkům nabízet? Jakými prostředky či zdroji budete prodej realizovat? Budete potřebovat vlastní obchodníky? Nebo partnerskou, obchodní síť? Budete mít kamené obchody či internetový prodej? Bude Váš prodej ambulantní či na objednávku? Nebo kombinace různých způsobů prodeje? Existuje celá řada vhodných nástrojů, jak zefektivnit svůj prodej a docílit vyšších tržeb. Je však třeba zformulovat vhodnou strategii prodeje.

 

Personální strategie

Na realizaci jakéhokoliv Vašeho plánu, jakékoliv strategie bude zapotřebí personálu, dobře motivovaných lidí, kteří Vám pomohou uskutečnit Vaše záměry. Tým lidí, který s Vámi potáhne za jeden provaz. Opět je třeba již dopředu se připravit na řadu otázek, které Vám položíme a na které spolu s Vámi budeme hledat odpovědi. Dobrá personální strategie je klíčem k úspěchu Vašich záměrů a celé obchodní strategie. Bez správných lidí na správných místech veškeré Vaše plány selžou.

 

Strategie rozvoje firmy

Mnoho podnikatelů dělá jednu zásadní chybu. Pracují ve svých firmách. Nepracují však NA svých firmách. Jedná se o drobnou slovní hříčku (pracovat v-na svém podniku). Ale nepochopení tohoto rozdílu má často fatální následky. Pokud se Vaše firma nebude v čase rozvíjet - to znamená, pokud se vědomě nebudete soustředit na stálý rozvoj Vaši firmy, dříve nebo později Vás pohltí konkurence. Věřte nám, Vy se sice rozvoji svého podniku věnovat nemusíte. Ale vždy se na trhu ve Vašem oboru najde někdo, kdo na svém podniku vytrvale pracuje. Rozvíjí ho a posouvá vpřed. A dřív nebo později Vás takovýto rozvíjející podnik "přejede". Neudá se to hned, ale jednoho dne z ničeho nic zjistíte, že Vaše konkurence je nedostižná - nabízí lepší ceny, kvalitnější výrobky či služby, má efektivnější provoz, údernější marketing, silnější prodejce, lepší manažery. Vy jste stáli a zaspali, oni pracovali a jsou rozjetí... těžko se v krátkém období dá s takovou situací něco dělat. Abyste se do takovýchto problémů vůbec nedostali, je potřeba stanovit strategii rozvoje firmy a neustále pracovat na rozvoji firmy. Věřte nám, už jsme viděli, jak mnoho podniků "zaspalo" dobu, a opravdu těžko se z takové situace dostává. Rozvíjejte svou firmu a nepřestávejte ji rozvíjet. Pouze vytrvalá snaha má význam!

 

Získáte nástroj na realizaci firemní strategie

Mnoho firem se tak či onak snaží svou strategii definovat. Naráží však minimálně na dva základní problémy. Jednak při stanovování obchodní strategie vychází ze zbožných či subjektivních dojmů managementu, v důsledku čehož je výsledná strategie odtržená od reality. Jednak, pokud se obchodní strategie stanoví reálně a optimálně, číhá na management firmy další chyba – totiž že se obchodní strategie nepoužívá, dále se s ní nepracuje, nevyužívá se její potenciál.

První chybu eliminujeme tím, že vycházíme z analýzy vnějšího i vnitřního prostředí, tzn. používáme standardní nástroje, jak bylo výše řečeno, tzn.: STEP analýzu, Porterovu pětisilovou analýzu oborového prostředí, SWOT analýzu atd. Podrobíme vaši firmu palbě otázek, na které spolu s vámi budeme hledat odpovědi.

Druhou chybu omezíme tím, že vlastníme unikátní nástroj na „řízení strategie“, tzv. osustrategie firmy a akční plán firmy. Velice jednoduché a účinné nástroje, které se osvědčili už v nejedné firmě našich klientů.

Hledané výrazy:iwpnet,pardubice,česká, republika, systém, systémové, poradenství, revitalizace, restrukturalizace, personální, audit, zavedení, standard, standardů, strategie, hodnotová, hodnota, analýza

na začátek

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem

00420 733 763 050

 

 Naše webové stránky používá cookies, aby vám co nejlepší zážitek. Nadále používat tuto webovou stránku souhlasíte s jejich použitím v rámci naší Cookie a ochrany osobních údajů . 

 

 

 

hledané výrazy:

Martin Kasal; IWPNet; Pardubice; Software; System; Consulting; Poradenství; Pomoc; Firmy; Společnosti; PR; Public; Relevations,Web; Informační; WHMS, Warehouse; Managment; Revitalizace; &; Restrukturalizace; Hodnota; Analýza, 5S; Audit; Personál;

IWPNet Pardubice 2009 - 2057 všechna práva vyhrazena