Value analysis

HODNOTOVÁ ANALÝZA | VALUE ANALYSIS

Hodnotová analýza

Velkým propagátorem hodnotové analýzy nejen v ČR ale v Evropě vůbec je Harry Pollak, žid českého původu, jenž v roce 1950 emigroval do Velké Británie. Coby konzultant, "company doctor", působil napříč středními i velkými firmami celou západní Evropou - přes Německo, Anglii, Francii až po Švýcarsko, zachraňoval tápající podniky, mj. i "výstavní anglickou značku", firmu Aston Martin. Sám Harry Pollak definoval hodnotovou analýzu takto:

"Hodnotová analýza je systematické a kreativní prozkoumání všech položek nákladů výrobku či služby, s cílem snížit nebo odstranit ty, které nepřinášejí z hlediska zákazníka akceptovatelnou hodnotu, přitom však zachovává požadavky na kvalitu a výkon."

Podstata užitku hodnotové analýzy spočívá ve zlepšení prvků či procesů podniku pochopením jednotlivých částí celku a jejich souvisejících nákladů. Následuje hledání, jak zlepšit jednotlivé části buď snížením nákladů nebo zvýšením hodnoty funkcí jednotlivých částí.

 

Při realizaci hodnotové analýzy postupně hledáme odpovědi na tyto otázky:

1. Jaká je hodnota výrobku, služby, procesu apod. pro zákazníka? Co je pro zákazníka důležité a jak moc je to důležité (co je podstatné a co vedlejší)?
2. Jaké funkce mají zkoumané výrobky, služby či procesy? Opět z hlediska zákazníka - které jsou hlavní a které vedlejší?
3. Z jakých komponentů (částí) se zkoumané výrobky, služby či procesy skládají?
4. Za kolik? Aneb jaké jsou náklady pro dané komponenty, existují alternativy? Variantní řešení? Řešení, které sníží náklady či při zachování stejných nákladů zvýší hodnotu funkcí výrobků, služeb (komponentů)?

Metodika hodnotové analýzy je založena na uceleném souboru postupů, jejichž smyslem je všestranně analyzovat souvstažnost mezi užitečností (přidanou hodnotou) výrobků či služeb, materiálovými zdroji, procesy a pracovním kapitálem firmy - to vše z hlediska přidané hodnoty pro zákazníka - s konečným cílem zefektivnit, zlepšit či přinést nové průlomové řešení uvnitř analyzovaného podniku, buď snížením nákladů či zvýšením hodnoty funkce výrobku, služby, procesu apod.

 

Hodnotová analýza zahrnuje tyto fáze:

0. předpřípravný fáze (vstupní analýza - předběžné "ohledání" problému, stanovení východisek)
1. sestavení projektového týmu (pracovníci z řad firmy klienta pod vedením externího konzultanta)
2. přípravná fáze (nastavení komunikačních kanálů uvnitř projektového týmu, k zákazníkům i subdodavatelům)
3. analytickou fázi (detailní rozpracování vztahů a příčinných souvislostí vzhledem k přidané hodnotě vůči zákazníkům)
4. tvůrčí fázi (hledání řešení vzhledem k definovaným problémům, vyhodnocování jednotlivých variant řešení problémů)
5. realizační fázi (realizace definovaných opatření)

Obvyklá vstupní fáze analýzy trvá dle rozsahu problému zákazníka od 1 do 3 dnů.

V případě Vašeho zájmu o hodnotovou analýzu či o nezávaznou schůzku, na které byste rádi získali více informaci o "Value analysis" nás prosím kontaktujte na telefon. +420 733 763 050
 

Výsledkem hodnotové analýzy je odbourání všech činností a nákladů, které nepřinášejí ve finále přidanou hodnotu zákazníkovi. Konečným výsledkem "value analysis" je pak tedy zefektivnění činnosti Vaší firmy, produktivita práce i investic, snížení nákladů, zvýšení ziskovosti. Neboť ve Vašem podniku má smysl vše... vše, co je k užitku především zákazníkům. Důvěra zákazníků ve Váš podnik a ve Vaše výrobky či služby s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka pak znamenají nákup u Vás, nákup u Vás znamená cash-flow pro Vás, cash-flow pro Vás aneb peníze v hotovosti znamenají možnost dostát svým závazkům počínaje platbami mezd zaměstnanců, přes nákup od Vašich dodavatelů až po splátky leasingu či úverů (ikdyž po pravdě banky a jiné finanční instituce si vždy dobře pohlídají, aby dostaly zaplaceny jako první).

 

 

Hledané výrazy: iwpnet,pardubice,česká, republika, systém, systémové, poradenství, revitalizace, restrukturalizace, personální, audit, zavedení, standard, standardů, strategie, hodnotová, hodnota, analýza, firma, společnost, podnikatel, živnostník

na začátek

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem

00420 733 763 050

 

 Naše webové stránky používá cookies, aby vám co nejlepší zážitek. Nadále používat tuto webovou stránku souhlasíte s jejich použitím v rámci naší Cookie a ochrany osobních údajů . 

 

 

 

hledané výrazy:

Martin Kasal; IWPNet; Pardubice; Software; System; Consulting; Poradenství; Pomoc; Firmy; Společnosti; PR; Public; Relevations,Web; Informační; WHMS, Warehouse; Managment; Revitalizace; &; Restrukturalizace; Hodnota; Analýza, 5S; Audit; Personál;

IWPNet Pardubice 2009 - 2057 všechna práva vyhrazena